Pri usporiadaní denných činností sa:

- zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie)
- dodržiavanie zásady správnej životosprávy ( zdravý životný štýl)
- vytvára časový priestor na hru a učenie detí
- dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

Režim dňa v materskej škole

6.30 - 8.45       Hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, osobná hygiena, pohybové a  relaxačné cvičenia

8.45 -  9.00      Desiata

9.00 - 10.00     Edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP,                  

10.00 - 11.15   Hry a aktivity vonku

11.15 - 12.00   Osobná hygiena, obed

12.00 - 14.30   Osobná hygiena, odpočinok                   

14.30 - 15.00   Osobná hygiena, olovrant

15.00 - 16.30   Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, pobyt vonku

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one