·         Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo pýtam. Iba vás skúšam.

·         Nebojte sa byť na mňa rázni. Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť, na čom som.

·         Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou. Budem odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedené.

·         Neprotirečte si. To ma mätie a núti vyhýbať sa.

·         Nedávajte sľuby, možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju dôveru vo vás.

·         Nedajte sa nachytať na moje provokácie, keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás nahneval. Inak sa budem snažiť o viac „víťazstiev“.

·         Nebuďte veľmi rozčarovaní, keď hovorím „Nenávidím vás“. Nemusí to tak byť, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým, čo ste mi urobili.

·         Nesnažte sa, aby som  sa cítil menší než som. Budem na to reagovať tým, že sa budem správať ako „veľké zviera".

·         Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.

·         Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim „zlým zvykom“. To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

·         Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

·         Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás neveľmi počúvam a spolupráca bude oveľa horšia. Je v poriadku hovoriť o tom, ale nechajte to na neskôr.

·         Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

·         Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.

·         Nezapárajte. Ak to budete robiť, budem sa chrániť tým, že sa budem tváriť ako hluchý.

·         Nechcite, aby som vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

·         Nevynášajte priveľa moju počestnosť. Často sa zo strachu uchyľujem ku lži.

·         Nezabúdajte, že rád experimentujem. Z toho sa učím, takže, prosím vás, znášajte to.

·         Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať zo skúseností.

·         Nevenujte priveľa pozornosti mojím drobným ochoreniam. Môžem si zvyknúť tešiť sa z chorôb, ak sa mi pritom venuje veľa pozornosti.

·         Neodstrkujte ma, keď kladiem poctivé otázky. Ak to urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.

·         Neodpovedajte na „bláznivé“ alebo bezvýznamné otázky. Ak tak budete robiť, zistíte, že len chcem, aby ste sa mnou zaoberali.

·         Ani nenaznačujte, že ste perfektní alebo neomylní. Boli by to na mňa priveľké požiadavky.

·         Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa, ako ho spolu trávime.

·         Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac. Ukážte mi prejav odvahy.

·         Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia, ale niekedy sa zabúdam na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda.

·         Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi. Potom aj ja budem vaším priateľom. Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzore ako z kritiky.

16.03.2011 16:10:35
mskalinciakova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one