CHARAKTERISTIKA MŠ

Materská škola je 3-triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť               deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje  aj možnosť poldenného pobytu.
MŠ je umiestnená v prízemnej účelovej budove. Oproti vchodu je trieda  IV. vekovej skupiny, po pravej strane V. vekovej skupiny a po ľavej strane VI. vekovej skupiny. Po pravej strane sa tiež nachádza riaditeľňa, zborovňa a kuchyňa s príslušnými priestormi.
Škola je zameraná na zdravotnú výchovu a pracuje podľa školského projektu, v uplynulom roku pod názvom „Evička a deti“, v tomto školskom roku "Evička a zdravé srdiečko".Cieľom je formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných ľudí. Projekt sme rozpracovali mesačne, pričom sa prelínalo plnenie úloh všetkých edukačných aktivít. Úzko spolupracujeme s Červeným krížom.
 


22.11.2010 21:42:07
mskalinciakova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one