RADY PRE RODIČOV

Ako prežiť škôlku bez choroby

 

Autor: Mária Kopčíková

Ťažko? Ba priam nemožné? Poviete si, ak máte doma škôlkara, prípadne ak zaspomínate na škôlkarské časy vašich detí?

Pre niektorých rodičov obdobie, kedy ich dieťa nastupuje do škôlky, prinesie zamotaný kruh óčeeriek, angažovania starých rodičov alebo milej pani susedky, ktorí by sa mohli o chorého drobca postarať.

Hoci dieťatko mohlo byť do času, kedy nastúpilo do škôlky v podstate zdravé, potom akoby uťalo a ide z choroby do choroby. Rodičia sú z toho „na nervy“ a hľadajú recepty iných rodičov, ako oni prežili škôlku bez choroby ... Je to však vôbec možné?

Nezrelá imunita dieťaťa v predškolskom veku

Môj starší syn začínal so škôlkou na 4krát. V jeho prvom škôlkarskom roku bol viac doma, než v škôlke, nakoniec sme v tuším na 3 mesiace so škôlkou prestali úplne v zimnom období a znova sa tam vrátil asi 5 – 6 týždňov pred koncom šk. roku – teda keď už bola jar v plnom prúde a bacily tak moc nepoletovali vzduchom ...

V podstate je to taký normálny priebeh a zrejme je nereálne od dieťaťa a jeho imunitného systému očakávať niečo príliš iné. Dieťa – škôlka – choroby. Toto trio k sebe patrí.

Imunitný systém dieťaťa v tomto období, vo veku 3 – 5 rokov, ešte nie je vyzretý, a tak sa na neho nalepí každý bacil, ktorý ide okolo. Z domu si dieťa do škôlky donesie nejaké svoje, priateľské baktérie. Tie však môžu byť problém pre iné dieťa, pretože ich nezvládne ten jeho imunitný systém.

Na druhej strane však treba povedať, že dieťa si takto svoj imunitný systém trénuje. A obvykle, čím menší škôlkar, tých častejšie chorý a naopak. Do veku 6 – 7 rokov sa dieťatko zdravotne stabilizuje a v čase, keď nastupuje do školy, by už s častými ochoreniami problémy mať nemalo.

Najčastejšie ochorenia u škôlkárskych detí

K tým najčastejším patria:

Infekcie horných dýchacích ciest

Alebo choroby z prechladnutia. U detí v predškolskom veku môže takéto ochorenie získať zdravé dieťa aj niekoľkokrát ročne. Nie je žiadnou zriedkavosťou 5 - 10 prechladnutí ročne. Ide o vírusové ochorenie, prenos vírusov nastáva kvapôčkovou infekciou, čiže kašľom, kýchaním alebo blízkym kontaktom s chorými a vstupnou bránou sú sliznice nosa, hltana, hrtana, ale aj dolných dýchacích ciest.

Patrí sem nádcha, zápal prínosových dutín alebo zápal podnebných mandlí.

Zápal stredného ucha

Zápal stredoušia vzniká spravidla vzostupnou infekciou z oblasti nosohltana počas infekcie horných dýchacích ciest. Pri nedostatočnej „nosnej hygiene“, tým, že sa dieťa nevysmrká môžu v spánku začať hlieny zatekať aj o oblasti uší.

 

Zápal priedušiek

Zápal priedušiek je ochorenie dolných dýchacích ciest a 90 percent všetkých akútnych stavov spôsobuje vírusová infekcia. Vyvolávačom ochorenia môžu byť rôzne druhy vírusov, najčastejšie vírus chrípky, parachrípky, RS vírusy, rinovírusy či adenovírusy. Tých zvyšných 10 percent majú na svedomí baktérie, a to najmä streptokok pneumoniae a hemofilus influenzae, ale akútny zápal priedušiek môžu spôsobiť aj atypické baktérie ako mykoplazmy či chlamýdie, ojedinele tiež plesne a parazity.

Je to jedno z najčastejších ochorení, ktoré pediatri zaznamenajú u malého škôlkara.

Hnačky

Ďalším bežným zdravotným problémom sú v detskom veku hnačkové ochorenia. Hnačky sú zväčša spôsobené vírusmi, no ani hnačky spôsobené baktériami, napr. salmonelou, nie sú výnimkou.

Na hnačku ochorie každé dieťa do dospelosti niekoľkokrát. Tým, že batoľa a škôlkari navštevujúci kolektívne zariadenia dostanú vírusové hnačkové ochorenie viac ako raz, vytvárajú si postupne obranné látky, ktoré neskôr zabezpečujú ľahší priebeh tohto ochorenia.

Vyrážkové ochorenia

Ďalšie v poradí sú ochorenia spojené s vyrážkami. Opäť – sú to často vírusové záležitosti – ako napr. ovčie kiahne, ale vyrážky sa objavia aj pri niektorých detských ochoreniach bakteriálneho pôvodu – záškrt alebo šarlach.

Práve po začlenení do kolektívu a prechode na škôlkarsku stravu sa môže prejaviť aj potravinová alergia – ktorá sa tiež prejaví vyrážkou na tele.

Ako riešiť a ako zvládať choroby škôlkarov?

Veľa rodičov stavia na prevenciu v rovine očkovania, či rôznych výživových doplnkov na podporu imunity. Určite to nie je jediná cesta. Svoju rolu zohrajú aj otužovanie dieťaťa, životospráva alebo stres:

  • Posilňujte imunitu prirodzeným spôsobom, nech má dieťa dosť spánku, nech trávi čas na vzduchu, nech sa stále len nevyváža v aute. Tiež nech sa dieťa nepohybuje  v zafajčenom prostredí. Dym z cigariet ničí sliznice dýchacích ciest a tie sú potom náchylnejšie na to, aby ich obsadil nejaký vírus.
  • V strave sa vyhýbajte sladkostiam a „umelinám“ – platí to aj o detských sladených nápojoch.
  • Na podporu imunity skúste využiť produkty dámy prírody – bylinky, čajíky alebo výťažky z nich.
  • Spoločne športujte.
  • Vopred pripravte aj inú alternatívu ako je škôlka. Nech vás nezaskočí to, že dieťa ochorie a vy nemôžete z práce ostať doma. Kto bude ten, kto vás zastúpi?

Možno väčším problémom, než samotné choroby, je zodpovednosť rodičov, s ktorou pristupujú k svojmu dieťaťu, ako aj k tým ostatným. Niektorí to berú tak, že v škôlke dieťa doliečia a nezriedka ráno v šatni vidíte dieťa prskajúce okolo seba sople a kašle.

Veľa rodičov potom posudzuje správnosť takéhoto konania a samozrejme, sa im to nepozdáva. Doplácajú potom na to ostatné deti.

Pokiaľ váš malý škôlkar či škôlkárka často bojuje s chorobami, skúste si z toho nerobiť ťažkú hlavu. Deti s chorobami rastú a v tomto veku je to naozaj bežné. Ide len o to, ako danú chorobu zvláda, či nemá extrémne ťažké priebehy a ako môžete obdobie choroby preklenúť organizačne.

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

 

- navštíviť MŠ spolu - rodič a dieťa

- nestrašiť dieťa materskou školou

- pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy-

  rozprávať sa o tom, čo tam bude

- oboznámiť dieťa s prostredím

- adaptácia na nové prostredie

 

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

v  mať osvojené základné hygienické návyky - umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše

v  rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť

v  dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu "len" zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

 

Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

·   Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.

·   Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.

·   Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

 

Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

   ·   ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
·
   dieťa je ešte závislé na dospelých
·
   dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
·
   dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť

·   nemá kamarátov, alebo sa mu deti posmievajú
nepáči sa mu pani učiteľka

Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

   ·   pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním
·
   uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
·
   vhodná je postupná adaptácia
·
   spolupráca rodiny a školy
·
   treba si zvyknúť - každý potrebuje iný čas
·
   dovoliť dieťaťu priniesť si obľúbenú hračku
·
   rozprávať sa s ním o materskej škole - ak plače pýtať sa na vysvetlenie

  Ako sa zmení život a osobnosť dieťaťa ?

o Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.

o Riaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.

o Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku od dvoch do šesť rokov.

o Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

o Materská škola teda nadväzuje na rodinnú výchovu, dopĺňa ju a obohacuje o podnety, ktoré rodina svojimi špecifickými funkciami nedokáže zabezpečiť. Ide o prvú školu, ktorú dieťa absolvuje.

o Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

o Dieťa by malo dosiahnuť takú fyzickú, psychickú a celkovú úroveň rozvoja osobnosti, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v školskom prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky 1. ročníka základnej školy.

o Zákonom zatiaľ nebola akceptovaná požiadavka praxe zaviesť povinnú školskú dochádzku do dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.

o Materské školy nie sú sociálnymi ustanovizňami poskytujúcimi len opateru a dozor, ale sú výchovno-vzdelávacími zariadeniami..

o Základným pedagogickým dokumentom v materských školách je  Štátny vzdelávací program ISCED 0 schválený Ministerstvom školstva.

o Najdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči /okolo druhého a tretieho roku veku, pričom čistá výslovnosť sa dosahuje individuálne aj neskôr / a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti dieťaťa, ako jednej zo zložiek školskej zrelosti alebo pripravenosti.

o Súčasné skúsenosti potvrdzujú, že deti prichádzajúce do základnej školy z rodinného prostredia dosahujú v školskej pripravenosti nižšiu úroveň, najmä v sociálnej spôsobilosti, oproti deťom s dlhodobou pravidelnou dochádzkou.

o Celkový efekt má pravidelná dlhodobá dochádzka do MŠ.

o Emocionálna inteligencia sa najvýraznejšie nadobúda práve v predškolskom veku.

o Napríklad dieťa živo reaguje na konflikty medzi rodičmi, na vzťahy medzi súrodencami, rovesníkmi alebo dospelými osobami. V skutočnosti nedokáže ešte veľa vecí slovne vyjadriť, tieto však vplývajú na jeho celkový citový postoj voči ľuďom a svetu. Odborníci sa zhodujú v názore, že práve v  tomto vývinovom období majú svoj pôvod počiatky rozličných porúch a neuróz.

o Deti v materskej škole nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych doposiaľ neznámych oblastiach.

o V materskej škole sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v ktorej dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa.

o Hra je prirodzená činnosť detí. Pre zdravý vývin je rovnako dôležitá ako výživa a spánok.

o Hrou sa deti učia a zároveň im poskytuje zábavu a radosť. Preto aj v MŠ sa hráme, hoci sa učíme.

o V predškolskom veku sa u dieťaťa utvárajú základy jazykovej správnosti a kultúry reči.

o V tomto období sú najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk.

o Jazykový a rečový prejav detí pozitívne ovplyvňuje celková podnetnosť prostredia.

o Deti v predškolskom veku majú príležitosť počuť a osvojiť si slangové vyjadrenia.

o Plnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení dieťaťa hlavne do základnej školy.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one