SPOLUPRÁCA

Naša materská škola v spolupráci s:
EKOCENTRUM Senica pri ZOS Senica, Vajanského 19/5 Slovenský Červený Kríž ÚzS
Senica Klub Humanita a zdravie pre všetkých Senica,

Pripravila:
Celoročný projekt: "EVIČKA A ZDRAVÉ SRDIEČKO" pre deti materských škôl so zameraním na zdravý životný štýl

Projekt prebieha:
OKTÓBER 2010 – JÚN 2011  MŠ Kalinčiakova Senica, Červený kríž Senica, ZOS Senica

Koordinátor projektu: RNDr.Magdaléna Hessková

Ciele projektu:

Aktivizujúcimi a interaktívnymi metódami upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, prvú pomoc a možnosti prevencie chorôb a zranení.
 Formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k podpore svojho zdravia, zdravia iných ľudí a ochrane životného prostredia.
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové schopnosti a zručnosti, modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo problémových situáciách a otužovať sa prostredníctvom vody, vetra, slnka.
 Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, budovanie kultúrneho životného prostredia, zdravého životného štýlu priamym pozorovaním a pobytom v jednotlivých ekosystémoch.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one